Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

הכשרת נציגים רפואיים וליווי שטח

קבוצת מומנטום מתמחה שנים רבות בפיתוח מקצועי של נציגים רפואיים בארץ ובעולם. אנו מקיימים סדנאות לנציגי שטח מתחילים ולנציגים מתקדמים. כמו כן אנו מתמחים בליווי שטח לשיפור תוצאות כולל מיומנויות מתקדמות, ניהול אזור ושימוש בעזרים מתקדמים. התכנים מבוססים על מודלים ייחודיים (קמפו"ס, EI, TOYF). אביעד גוז יו"ר הקבוצה הנחשב למומחה עולמי בתחום, פיתח את ההתאמה של המודלים לשטח ולשוק הישראלי. המנחים בתחום זה הינם מומחים בעלי ניסיון רב המגיעים מתחום הפרמה. התרגול מתבצע בדרך כלל על המוצרים שהנציגים עובדים עליהם תוך פתרון בעיות ספציפיות להם. המשתתפים בתוכניות מקבלים שפה, מיומנויות מתקדמות, כלים פרקטיים לשיפור ביצועים בסדנה ומשוב מדויק בשטח לשיפור ביצועים.

bottom of page