Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

TALENTS פיתוח

ה"מלחמה" על האנשים המוכשרים בארגונים מעולם לא הייתה אינטנסיבית כל כך. לכל ארגון יש עניין לפתח ולשמר אצלו את הכשרונות העובדים בארגון. תוכנית מלאה לפיתוח טאלנטים בארגון יכולה לכלול: בנייה משותפת של התוכנית  הכוללת תכנים ארגוניים פנימיים ותכנים בינלאומיים מובילים בנושא זה וכלים מיוחדים בהתאם לצרכים, תהליך לאיתור הטאלנטים, וליווי קבוצתי ואישי ליישום התוכנית. כמו כן אנו מציעים לשתף את מנהלי הטאלנטים על ידי תוכנית פיתוח מנהלים ממוקדת כדי שילוו את הטאלנטים במהלך התהליך ויעזרו ביישום מעמיק. התוצאות של קבוצת מומנטום בפיתוח ושימור טאלנטים הוצגו בכנסים בינלאומיים רבים.

bottom of page