Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

המנהל כחונך

להנהיג אנשים

שיחות חניכה משמעותיות

ארגונים מצפים היום ממנהיגים ומנהלים לקחת תפקיד פעיל בפיתוח, חניכה ויצירת חיבור של אנשי הצוות שבהנהגתם, לארגון. 

המנהל כחונך הינה הדרכה שעוצבה במיוחד כדי להכשיר מנהלים להוביל שיחות חניכה קצרות ומשמעותיות במצבים בהם יש צורך לעזור לאיש צוות לנוע קדימה, להתמודד טוב יותר עם אתגרים ולהגיע לביצועים טובים יותר. 

סדנא בת יומיים המציידת את המשתתפים בתפישות, מיומנויות וכלים פרקטיים. מנהלים יוכלו לאבחן אילו שיחות חניכה נדרשות לכול חבר צוות. המשתתפים ירכשו כלים פרקטיים ויישומיים לניהול שיחות לחניכה קצרות ובעלות משמעות. הם יפתחו יכולות של מנהיגות אישית ויחזקו תרבות של חניכה בארגון.  

bottom of page