Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

ליווי מנהלים לתוצאות

טרנספורמציה המובילה לתוצאות. כל מנהיג צריך לפתח מיומנויות חדשות שיאפשרו לו לפרוח בזמנים של שינוי תמידי. מנהיג שלא יעשה זאת יישאר מאחור ויסתכן בלהפוך להיות לא רלוונטי. חניכה על פי מצפן ה ™.N.E.W.S מתאימה כאשר בכיר בארגון נכנס לתפקיד, כהכנה לפני שינוי, כאשר יש צורך בשיפור ביצועים, כאשר נדרש תהליך של ניווט קרירה או תהליך של פיתוח אישי. תהליך החניכה עוצב במיוחד עבור מנהלים ומנהיגים בארגונים כתהליך מובנה אך מותאם אישית, מדיד, מבוסס על מפת דרכים ברורה וכולל קיט חניכה שימושי. תהליכי החניכה שלנו מייצרים תוצאות מדידות ויוצאות דופן ליחידים, צוותים וארגונים. התהליך מוביל את החניך לפריצות דרך משמעותיות, שיפור משמעותי של תוצאות ואפשרות למדוד ROI. המובנות והשפה של החניכה על פי המצפן מאפשר לחברות וארגונים רב לאומיים לתת פתרונות חניכה למנהלים והמנהיגים שלהם בפריסה גלובאלית תוך שמירה על מתודולוגיה אחידה.

bottom of page