ניהול תהליכי שינוי

ארגונים רבים עוסקים בתהליכי שינוי מבני, שינוי אסטרטגי, שינוי מיצוב וגישה לשוק וכד'. בזמנים של שינויים מהירים בשווקים, השינויים הארגוניים הם תכופים ומשמעותיים. ניהול תהליך שינוי צריך להיות מתודולוגי, מהיר ועקבי. 

מומחי חברת מומנטום מתמחים בהגדרת השינויים הנדרשים ובליווי תהליכי שינוי שונים בארגונים. זאת תוך מתן תמיכה, כלים, הכשרת מיומנויות וסיוע למנהלים שמובילים את השינוי בארגון.