ניהול מכירות

הצלחתו של צוות מכירות תלויה מאוד ברמת הניהול שלו. ניהול מכירות כולל אוסף גדול של מיומנויות וכלים. מהצבת יעדים, למעקב, מהכשרת נציגים לחניכה שוטפת, להנעת אנשי מכירות לסיוע בקשיים ובהתנגדויות, מניהול ישיבות מכירה דרך תגמול ותמרוץ ועוד ועוד. 

קבוצת מומנטום התמחתה בניהול צוותי מכירות בשטח, בקמעונאות ובטלפון במגזרים רבים. העבודה מבוססות על מודלים בינלאומיים המקנים מערכת, שפה וכלים פרקטיים לשיפור ביצועים. 

כמו בכל תוכניות מומנטום, גם בתוכנית זו המשתתפים מקבלים כלים מעשיים ויישומיים לניהול הצוותים שלהם ולשיפור ביצועים משמעותי.