Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

ניווט ארגוני

תהליך שנתי להנהלות בכירות שבמרכזו סדנא מונחית ואינטראקטיבית בת יומיים המבוסס על מצפן ה- ™N.E.W.S שבה יוצרת ביחד ההנהלה הבכירה את הפרק הבא בחיי הארגון. 

הניווט הארגוני מתאים למצבים של: כניסת מנכ"ל חדש לתפקיד, תחלופה בצוות ההנהלה הבכירה, כאשר יש צורך לשנות אסטרטגיה ארגונית או כאשר נדרש שינוי מהותי בארגון, או כאשר נדרש תהליך ברור ומובנה לפגישות סוף השנה של ההנהלה הבכירה. 

תהליך הניווט הינו מובנה, עמוק, מהיר וממוקד תוצאות, בעל השפעה עמוקה ומחזק מחויבות אישית של המשתתפים, מעורר מוטיבציה ומחזק מחוברות לארגון. ארגונים ברחבי העולם שעברו תהליך זה יצרו תפוקות ברורות לניווט הצעד הבא של הארגון ותוצאות עסקיות יוצאות דופן.

bottom of page