Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
navigation in real time.jpg

  מהנחיות לביצוע
Navigating in real time

חודשים האחרונים אנו עדים למגמות מעורבות בכלכלות העולם, שההשלכות שלהן הן רמה גבוהה של אי ודאות וחוסר יציבות. מנהלים בארגונים חווים את שני אלה ביום יום באמצעות סימנים כגון רמה גבוהה של ניהול סיכונים, האטה בתהליכי קבלת החלטות, דרישה לצמצום בהוצאות ובתעשיות מסוימים אפילו פיטורי עובדים.

תפקידם של המנהלים נעשה מורכב ומאתגר במיוחד. הנחיות לביצוע ב Real time מועברות מההנהלה הבכירה לעיתים ללא התייעצות והם נדרשים להוביל, להעצים, לחבר למוטיבציה ובעיקר ליישם תוכניות עבודה לטווח הקצר מתוך אי ודאות וחוסר יציבות.
ציפיית ההנהלה היא שהם יקדמו תוכניות ב Real time, יגרמו לצוותים להיות אפקטיביים יותר, תוך הקניית בהירות ואופק עד כמה שניתן, על מנת להגיע ליעדים באפקטיביות המירבית.

 

התהליך המוצע מבוסס על מודל ה-®.N.E.W.S הוא יקנה למנהלים כלים מובנים ופרקטיים להובלה ויישום הנחיות לביצוע בזמן אמת, במצבים של אי ודאות וחוסר יציבות.

 
 
bottom of page