Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

הכשרת נציגי מכירות שטח

תחום הדרכת המכירות הוא תחום רווי פעילות. לקבוצת מומנטום התמחות רבת שנים בתחום של פיתוח סדנאות לאנשי מכירות, נציגי שטח, נציגי מוקדים טלפונים של מכירות, שימור ושירות. ההדרכה מבוססת על מודלים בינלאומיים המקנים מערכת, שפה וכלים פרקטיים לשיפור ביצועים.  כל ההדרכות שלנו פעילות, מבוססות על סימולציות ותיאורי מקרים מעשיים מתחום העיסוק של המשתתפים.       

לאחר ההדרכה מתקיים תהליך הטמעה קבוצתית וליווי אישי למנהלים ולנציגים. הדרכת המכירות שלנו מאוד מעשית, חווייתית, מיועדת ליישום "מחר בבוקר" ומתייחדת ברמת היישום הגבוהה שלה.  

bottom of page