Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

EXERCISING INFLUENCE™

רתימה והשפעה ללא סמכות

סדנה ייחודית מבית BARNES AND CONTI המקנה כלים פרקטיים של רתימה והשפעה ללא סמכות (360). מבוססת על EI כמודל מובנה. המשתתפים מגלים את ה- DNA של יכולות הרתימה וההשפעה שלהם ומתרגלים טקטיקות נוספות ב"חדר כושר" לפיתוח השפעה בארגון. 

התוכנית מיועדת לכל עובד בארגון שצריך במסגרת תפקידו להשפיע ולרתום אחרים לפעולה. 

המשתתפים לומדים ומתרגלים מודל מובנה להשפעה ורתימה כדי שיוכלו ליישם אותו מידית. הכלים מסייעים למשתתפים לנהל ממשקים אפקטיביים (360), הם קלים ומידיים ליישום.

bottom of page