Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
FC new logo.jpg

ארבעת נתיבי הביצוע

4 Discipline of Execution™  

 

התוכנית המובילה בעולם בתחום סגירת פערי ביצוע בין האסטרטגיה והתוכניות לביצוע בשטח. תוכנית חשובה במיוחד לליווי שינויים ארגוניים הדורשים שינויים התנהגותיים ברמות השונות של הארגון. 

התוכנית מבוססת על מחקריו של RAM CHARAN  מוביל הדעה העולמי בתחום ה – Execution. 

המשתתפים מקבלים סט כלים שנבחן בארגונים רבים בעולם על מנת לתרגם בצורה מעשית אסטרטגיות לביצועים בשטח בצורה מדידה ואפקטיבית.

bottom of page