Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
mentor.jpg

תהליך פיתוח מנטורים פנים ארגוניים

ארגונים רבים מפתחים מנטורים פנים ארגונים כחלק מתהליכי העצמה פנימיים.
מנטורים אלה מבצעים את התהליכים לרוב בצורה ספונטאנית ואינטואיטיבית. על מנת לשפר את התוצאות של התהליכים הללו, ארגונים משקיעים בהקניית כלים מובנים, פרקטיים ומיומנויות שיסייעו להם בתהליך.
מנטורינג ניהולי או בCROSS הינה גישה ייחודית שמטרתה לפתח ולהעצים את המנהלים ואת הMentees יחד, תוך פיתוח יכולותיהם ותרומתם לארגון.  

מנטורינג על פי מודל ה-®.N.E.W.S הינו תהליך הוליסטי, מובנה, שיטתי ומאוד פרקטי המתייחס לאדם כמכלול ולוקח בחשבון את כל צרכיו (האישיים והמקצועיים גם יחד) כמו גם את הצרכים של הארגון.

הראיה ההוליסטית, כוללנית מאפשר מציאת פתרונות ארוכי טווח התומכים בצמיחה והתפתחות של המנטורים  וה-Mentees כמו גם מיקוד בשיפור תוצאותיו בתחומים מוגדרים וברורים.

Momentum Group Award  - 2022.png
bottom of page