Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
transformation.jpg

תהליך טרנספורמציה ארגוני

בסביבה משתנה במהירות מופעלים על ארגונים לחצים להשתנות ולהתאים את עצמם לשינויים בסביבה.

ארגונים שאינם משתנים בקצב הנדרש מאבדים פלחי שוק, צמיחתם נעצרת ולעיתים הם נהיים לא רלוונטיים.

השינויים הנדרשים הם לעיתים מינוריים, לעתים משמעותיים ולעיתים נדרשת טרנספורמציה מלאה של

הארגון. טרנספורמציה ארגונית יכולה לכלול שינויים ברמה האנושית, התרבותית, האסטרטגית, התפעולית,

הטכנולוגית, המבנית והשיווקית של הארגון.

 

מומנטום מתמחה ב-2 סוגי טרנספורמציה

  • טרנספורמציה אסטרטגית - נדרשת במצבים של שינויים בתנאי שוק, במוצרים או השירותים שהחברה מציעה או בפרישה שלה בשווקים שונים. התהליכים המובנים של ניווט ארגוני וניווטים צוותיים מבית ®.N.E.W.S מאפשרים כיוונון מהיר של כלל הארגון תוך יצירת מחויבות ומעורבות ברמה גבוהה. 

 

  • טרנספורמציה תרבותית מנהיגותית - נדרשת כאשר התרבות של החברה אינה תומכת בתוצאות שהחברה רוצה להשיג. כאשר ההתנהגויות, ההתייחסויות והסטנדרטים הנהוגים בארגון אינם רלוונטיים יותר להתקדמות ולצמיחה בריאה של הארגון. התהליכים השיטתיים מבית ®.N.E.W.S של ניווט אישי, פיתוח וחניכת מנהלים יחד עם ניווט ארגוני וניווט צוותי נוחלים הצלחה בארגונים ברחבי העולם. הטרנספורמציה פה מתחילה ברמת האישית והאנושית ורק לאחר מכן עוסקת במבנים ובתהליכים.

bottom of page